AED-Toestellen

Automatische Externe Defibrillatoren zijn draagbare toestellen die ingezet kunnen worden bij de reanimatie van mensen die getroffen worden door een plotse hartstilstand. Ze mogen bediend worden door personen zonder medische achtergrond. Het korps van politiezone Berlaar-Nijlen wil dertien van deze toestellen aankopen om de politievoertuigen ermee uitrusten. (lvl)