vzw prisma

De gemeenteraad sluit een gebruiksovereenkomst af met de vzw Prisma voor de huur van het gemeentehuis van Massenhoven. De huurprijs bedraagt 220euro en dekt de kosten die gemaakt worden voor electricteit, water en dergelijke. Leo Rens (Groen!) had graag gezien dat de gemeente deze huurpprijs zou halveren. Hier werd niet op ingegaan vermits deze prijs door de vzw zelf werd voorgesteld. (vcp)