Grondoverschot

Het gemeentebestuur van Herenthout gaat een perceeltje grond, gelegen in de Klooster- en Schoetersstraat verkopen aan de buurtbewoners. Die betalen tien euro per vierkante meter. Het perceeltje is overwoekerd door onkruid en heeft voor het gemeentebestuur geen enkel nut meer. (mph)

Niet te missen