Grondoverschot

Het gemeentebestuur van Herenthout gaat een perceeltje grond, gelegen in de Klooster- en Schoetersstraat verkopen aan de buurtbewoners. Die betalen tien euro per vierkante meter. Het perceeltje is overwoekerd door onkruid en heeft voor het gemeentebestuur geen enkel nut meer. (mph)