De tweejaarlijkse nationale onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers zijn gisteren met ruzie van start gegaan.

De elf leden van de Groep van Tien hebben gisterochtend met een vergadering in de gebouwen van de werkgeversfederatie VBO het loonoverleg op gang getrokken. Voor aanvang van de ontmoeting herhaalden de vakbondsleiders en de toponderhandelaars van de werkgevers elk hun standpunten. En dus de kloof tussen beide partijen.

Voor ACV-voorzitter Luc Cortebeeck is het behoud van de index een belangrijk punt. En de werkgevers mogen niet bij voorbaat elke ruimte voor loonsverhogingen afwijzen. De ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw benadrukte dat hij een verhoging van de minimumlonen op tafel zal leggen.

Maar aan werkgeverszijde is elke verhoging van de kosten uit den boze. ‘De brutoloonkosten kunnen voor ons niet stijgen', zei Karel Van Eetvelt van Unizo. ‘In welke omstandigheden ook, de kosten van de bedrijven laten groeien kan niet, dat is zelfmoord. Wat ons betreft, wordt ook over de loonindexering gepraat.' Eenzelfde stelling bij Pieter Timmermans, de directeur-generaal van het VBO. ‘Ook al geven we enkel de index, dan nog gaan de loonkosten verder ontsporen.' Timmermans wil ‘geen business as usual'.

Aan de basis voor het overleg ligt het ‘neutrale' loonrapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB). Dat loonrapport is evenwel niet onbesproken.

De CRB schat de loonkostenontwikkeling in de drie referentiebuurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland) op 5 procent voor de periode 2011-2012. Bij een geraamde automatische loonindexering van 3,9 procent in eigen land geeft dat dus een theoretische marge voor loonsverhogingen van 1,1 procent.

Maar aan werkgeverszijde wordt gewezen op de ‘foutenmarge' in de CRB-cijfers. In de voorbije loonrapporten werd de loonstijging in de buurlanden gemiddeld met 1,1 procent overschat. Als een dergelijke overschatting ook voor 2011-2012 bewaarheid wordt, verdwijnt de marge voor loonopslag bovenop de indexering.

Een ander heikel punt in het overleg wordt de harmonisering van het statuut van arbeiders en bedienden. Dat dossier sleept al jaren aan, maar is (opnieuw) brandend actueel door de crisis bij geldtransporteur Brink's.

Net als in het loondossier liggen ook hier de standpunten van bonden en werkgevers erg ver uit elkaar. Dat bleek ook gisteren uit de commentaren van de onderhandelaars.

‘Van alle arbeiders bedienden maken, dat kan niet', zegt de VBO-directeur Timmermans. ‘Bij een eenheidsstatuut voor alle werknemers moet het beste model als voorbeeld genomen worden', antwoordde prompt ABVV-voorzitter De Leeuw.