Rekening

De gemeenteraad keurde tijdens de vorige zitting de eindafrekening voor de wegen- en rioleringswerken in de Kerkwegel goed.

Het totaalbedrag van de rekening ...