Ramen

De gemeenteraad keurde het contract voor het kuisen van de ramen goed. Vier keer per jaar zullen de ramen van de scholen, pastorij, gemeentehuis, kinderkribbe en andere openbare gebouwen in de gemeente worden gekuisd. Dat kost 21.000 euro per jaar. Het contract loopt drie jaar. (jhw)