Milieubelasting

Veel firma's en zelfstandigen reageren met vragen op de nieuwe algemene milieubelasting van de gemeente. Het gemeentebestuur wijst erop dat die de vroegere huisvuilbelasting vervangt en dat de nieuwe belasting een kwart lager ligt dan de vroegere. De aanpassing was een voorwaarde om van de Vlaamse regering een schuldverlichting te krijgen. (rds)