Renovatie

De gemeenteraad bespreekt vanavond de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de renovatiewerken aan de pastorie te Ramsel, Stationsstraat49. Er moet een ontwerpbureau aangesteld worden dat een studie zal maken over hoe de pastorie het best wordt verbouwd. (tab)