Adviesraad voor dierenwelzijn in de maak

De stad Antwerpen richt een adviesraad voor dierenwelzijn op. Die moet zorgen voor een betere samenwerking tussen de dierenorganisaties in de stad. De raad kan op eigen initiatief adviezen en voorstellen formuleren over alle zaken die met dierenwelzijn te maken hebben.

Het nieuwe stadsbestuur maakt duidelijk werk van dierenwelzijn, met zelfs een aparte schepenpost en de oprichting van de dienst Dierenwelzijn ...