Germania Buysse 103

Germania Buysse werd 103 in rusthuis De Raeve aan de Heldenlaan. De jubilaris Germania, met naast haar dochters Jenny (66) en Jeannine (65), kreeg van burgemeester Herman De Loor een geschenk van het stadsbestuur. gpp

© Pierre Penninck