Stad bedolven onder formulieren

Op de stadsdiensten circuleren zo maar even 392 verschillende formulieren die nodig zijn om een of andere aanvraag in te dienen.

'De taal is bovendien oubollig zodat niemand er nog iets van begrijpt', zegt schepen voor Administratieve Vereenvoudiging Kristl Strubbe (Open VLD). Eind dit jaar moet het euvel opgelost zijn.'Hetgeen ...