Containerpark

De bouw- en milieuvergunning voor de aanleg van het nieuwe containerpark op de site Balcaen aan de Tennisdreef is goedgekeurd door de hogere overheid. De gemeente gaat opdracht geven om de oude bijgebouwen en opslagplaatsen op het terrein af te breken om plaats te maken voor het nieuwe containerpark. (jhw)