Geluid

In het nieuwe open politiehuis in de Affligemsestraat klagen sommige personeelsleden over geluidshinder. Op de agenda van de politieraad staan twee maatregelen om dit probleem te verhelpen: glazen wanden ter waarde van 9.200 euro en een extra rij kasten ter waarde van 35.000 euro. (rds)