Werkdruk blijft hoog
In de telecomsector is de werkbaarheid afgenomen tegenover 2004.Arie Kievit Foto: © Arie Kievit
Iets meer dan de helft van de Vlamingen heeft 'werkbaar werk'. Maar stress op het werk blijft een probleem.

Van onze redacteur

Ruim de helft van de werknemers in Vlaanderen - 54,3 procent om precies te zijn - heeft geen of weinig last van werkstress of van een gebrek aan motivatie of leermogelijkheden, en slaagt erin om werk en privéleven goed te combineren. Zij hebben 'werkbaar' werk.

Dat blijkt uit een enquête door de Stichting Innovatie & Arbeid (onderdeel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, Serv) bij liefst 10.000 Vlaamse werknemers.

'Die enquête naar de werkbaarheid van de arbeid in Vlaanderen wordt driejaarlijks gehouden en dit is de derde editie sinds 2004', aldus Peter Leyman (Voka), voorzitter van de Serv. 'De sociale partners en de Vlaamse regering hebben er zich toe verbonden om de werkzaamheidsgraad te verhogen. Dat kan onder meer door mensen langer aan het werk te houden en hen “doenbaar, of “werkbaar, werk te geven. Deze bevraging houdt ons bij de les en geeft aan op welke punten we de volgende jaren verder moeten inzetten.'

De kwaliteit van het werk wordt gemeten aan de hand van vier indicatoren: psychische vermoeidheid (meten van de werkstress), welbevinden op het werk (meten van de betrokkenheid en motivatie), leermogelijkheden (meten van de kansen op competentieontwikkeling) en de werk-privébalans.

In vergelijking met de eerste enquête, in 2004, is de werkbaarheid in Vlaanderen toegenomen. Dit jaar zegt 54,3 procent van de Vlamingen een 'werkbare' job te hebben, tegen 52,3 procent zes jaar geleden. 'De trend is dus voorzichtig positief, maar het tempo van vooruitgang is te traag om tegen 2020 de beoogde 60 procent werkbaarheid te halen', zegt Leyman.

Vooral met de werkmotivatie en de leermogelijkheden zit het goed. Voorts zit 'slechts' 10,6 procent van de Vlaamse werknemers met een problematische werk-privébalans, minder dan de 11,8 procent uit 2004. Met de werkstress verloopt het minder goed. Sinds de eerste meting blijft ongeveer één werknemer op de drie kampen met stress door de hoge werkdruk. Voor 12 procent is de problematiek zelfs acuut. Die vaststelling geldt voor alle leeftijds- en beroepscategorieën.

Globaal bekeken kampt iets meer dan 7 procent van de werknemers met acute problemen inzake werkbaarheid van hun job. Ze scoren slecht op drie of zelfs vier van de vier indicatoren.

De resultaten van de enquête leveren de sociale partners en overheidsdiensten een schat aan gegevens op. Dat maakt aangepaste maatregelen en projecten mogelijk, bijvoorbeeld per bedrijfssector. De Stichting Innovatie en Arbeid werkt aan een toolkit waarmee vakbondsafgevaardigden en bedrijfsdirecties aan de slag kunnen.

Volgens Caroline Copers (ABVV), ondervoorzitter van de Serv, moeten de sociale partners en de regering-Peeters ook opnieuw aan tafel zitten om een beleidsprogramma uit te tekenen. 'In sommige sectoren is de werkbaarheid al erg goed, in andere niet. Hier en daar gaat de werkbaarheid er zelfs op achteruit. Daar moet worden ingegrepen.'

De volledige studie is te lezen op:

www.werkbaarwerk.be