Inconvenient truths

Toen Bart De Wever in 2008 een klacht indiende tegen Le Soir, ben ik hem daarin publiekelijk bijgetreden. Zijn argument was dat er een dunne maar cruciale lijn loopt tussen scherp democratisch debat enerzijds en het toedichten van negatieve eigenschappen aan hele groepen of aanzetten tot haat. Le Soir had die lijn in enkele stukken naar mijn gevoel inderdaad overschreden. Groot was echter mijn ontgoocheling afgelopen week, toen advocaat en N-VA-lid Vic Van Aelst, na uitspraken die allerminst moesten onderdoen voor de gewraakte passages uit Le Soir, níét eenzelfde afkeuring te beurt viel van De Wever. Nee, plots bleek taalgebruik onschuldig en mocht het ons vooral niet afleiden van de 'inconvenient truths' in de kern van Van Aelsts betoog.

© koen broos
Bon. Laat ons dan toch maar de 'waarheden' van deze Vlaamse Al Gore eens van dichterbij bekijken. In zijn tussenkomsten weerklinkt vooral ergernis over het slechte Nederlands van Franstalige politici ...
Aangeboden door onze partners

Niet te missen