Werken Boechoutselei

Op 15 maart starten de werken voor de heraanleg van de Boechoutselei en de Welvaarstraat. De nutsmaatschappijen voeren sinds enkele maanden voorbereidende werken uit, maar de plannen zijn nu definitief zodat er gestart kan worden met de heraanleg zelf. De werken zijn een samenwerking tussen 3 partijen. Ri-Ant, verantwoordelijk voor het rioleringsstelsel in Antwerpen, gaat onder meer een nieuwe afvalwater- en regenwaterleiding aanleggen. Aquafin zorgt voor de overstorting van de Koude Beek en de gemeenten Hove, Mortsel en Boechout leggen de straat opnieuw aan en zijn ook verantwoordelijk voor de aanleg van een fietspad. De werken zullen zo'n 15 maanden duren en zullen in 4 fasen verlopen. Het einde van de werken is gepland voor juni 2011.