Gentenaar

70 jaar

Behaalde zijn diploma van burgerlijk ingenieur aan de Rijksuniversiteit Gent en een doctoraat in de economie aan de Sorbonne.

Was achtereenvolgens ingenieur bij de spoorwegen, adviseur op het kabinet PTT en voorzitter van de Dienst voor Nijverheidsbevordering.

Van 1977 tot 1981 kabinetschef Economische Zaken. Speelde een vooraanstaande rol bij de grote industriële herstructureringen (staal, scheepsbouw en textiel) en privatiseringen in België. Stond toen ook mee aan de wieg van de tweede investeringsgolf in kernenergie in België.

Van 1980 tot 1981 voorzitter van Distrigas.

Van 1981 tot eind augustus 2006 directeur van de Nationale Bank van België.

Sinds 1989 voorzitter van de Delcrederedienst, een instelling die export verzekert.

Tot 1997 hoogleraar aan de VUB en de ULB.

Schreef verschillende boeken over de geopolitiek van de olie- en gasbevoorrading.