Van strenge tot vrij milde strafmaten bij L&H
Het openbaar ministerie ging niet zover de maximumstraf te eisen voor de stichters van L&H. belga
Foto: © LIEVEN VAN ASSCHE
Het openbaar ministerie vordert vrij strenge straffen tegen een aantal 'tweedelijnspersonages' maar is relatief mild tegenover de bedenkers van 'de fraude'.

Van onze redacteurGERECHT

Het openbaar ministerie (OM) vordert bijvoorbeeld twee jaar effectief tegen William Van Aerde, de commissaris-revisor van KPMG die enkel over het boekjaar 1999 een goedkeurende stempel op de boeken van L&H zette (zie ook blz.2). Tegen Thomas Denys en Francis Vanderhoydonck wordt 18maanden effectief geëist. Dit zijn twee personen die voor een investeringsholding van Lernout& Hauspie werkten en beschuldigd worden van handel met voorkennis en meer in het algemeen volgens het OM wisten dat L&H op drijfzand was gebouwd.

'Dit is zonder meer een zware straf', zei een specialist strafrecht gisteren die even tussen de tanden floot. De gevorderde strafmaat voor de bedenkers van de fraude is beperkt tot drie jaar effectief en blijft onder het maximum. 'Had het OM de thesis van bendevorming behouden -wat het Antwerps gerecht sneller geneigd is te doen- dan had de gevorderde straf zelfs meer dan het dubbele kunnen zijn', zegt een specialist strafrecht.

Opvallend is dat het OM zei dat de stichters 'niet de bedoeling hadden om duizenden financiële lijken te creëren maar een visie nastreefden die erop neerkwam dat er aan het eind van de rit goud was voor iedereen. Ze zouden een technologievallei Silicon Valley in Ieper creëren. Van de fraude waarop ze gaandeweg in toenemende mate een beroep op deden, hoopten ze dat het niemand zou schaden. Ze was nodig om de kloof te overbruggen tot L&H zelf voldoende verkoopbare producten in huis had', zei het OM.

'Andere beklaagden hebben uitgevoerd wat hen werd opgedragen en hebben essentiële hulp verstrekt. Nog anderen wisten goed of wisten meer dan voldoende wat er aan het gebeuren was, zonder alles te weten, maar men kneep de ogen dicht terwijl men net de verplichting had om ze open te houden, ook tegenover de stoet beleggers die juichend door de straten van Ieper marcheerden. Enkelen zijn tijdig en gretig langs de kassa gepasseerd, goed wetende wat er aan het gebeuren was', stelde het OM. Het is precies voor die laatsten dat de mildheid plaats maakt voor nadrukkelijk strenge straffen.

Onder meer William Van Aerde (KPMG) die pas in juni 1999 actief werd in het dossier, en die over dat boekjaar een goedkeurende opinie afleverde (in 2000 was er een onthouding) was aangeslagen. Van zijn 'werkgever', KPMG wordt net zoals van Dexia Bank 'een strenge geldboete geëist'.

Tegen Tony Snauwaert, in essentie een meeloper in het web van nevenbedrijven, wordt vijf jaar cel gevorderd, waarvan drie jaar effectief. Patrick De Schrijver, verantwoordelijk voor de juridische afdeling, moet voor het OM een jaar effectief krijgen. Voor twee andere juristen (Lammar, Beernaert) is dat zes maanden effectief. Voor ex-Dexia-bankier Geert Dauwe en L&H-boekhouder Carl Dammekens is dat elk een jaar effectief, idem voor Philip Vermeulen (ex-FLV Fund). De drie leden van het auditcomité (Vandendriessche, De Pauw, Cauwelier) in de raad van bestuur kijken mogelijk aan tegen negen maanden effectief.

Van de vier hoofdrolspelers wordt enkel een principiële geldboete geëist. 'Ze zullen burgerrechtelijk al zeer zwaar aangesproken worden. Vele verdachten zijn wellicht geruïneerd voor de rest van hun leven. We zijn daar niet blind voor', zei procureur Willem De Pauw. De opbrengst van de strenge geldboetes die van KPMG en Dexia worden geëist, gaat naar de schatkist. Daarbovenop komt de verwachte schadevergoeding aan de gedupeerden. Het aantal gedupeerden groeit nog elke dag. De belangenorganisaties Deminor en Spaarverlies samen zitten rond de 14.000 à 15.000 personen. Het hof van beroep zei gisteren de registratie van de gedupeerden deze week te willen afsluiten.

Enkele partijen riskeren een verbeurdverklaring. Voor de stichters gaat het onder meer om de verkoopopbrengst van de aandelen die ze haalden uit de L&H Holding. Voor KPMG en Dexia betreft het respectievelijk het inkomen dat ze puurden uit hun controlewerkzaamheden en uit verstrekte kredieten. Waarnemers verwachten dat als het hof de strafmaat bevestigt, de stichters de gevangenis zullen ingaan. Naar schatting voor anderhalf jaar. KPMG noemde gisteren de geëiste straffen tegen Van Aerde en KPMG zelf ongegrond.

www.standaard.be/l&h

E7 Witteboordcriminelen in VS zwaarder bestraft.