Akabe

De gemeenteraad van Merchtem keurde een toelage goed van 25.000 euro aan de mindervalidenwerking Akabe. Het Akabe-lokaal zal activiteiten aanbieden voor 20 tot 25 mindervalide scouts. Drie zondagen is er gewone werking en één zondag wordt de werking geïntegreerd met de Merchtemse scouts. Er zijn twee monitoren nodig per drie scouts. Voorlopig zijn er al 10 vrijwilligers. (jhw)