Ali

Het schepencollege heeft beslist financiële steun te geven aan het solidariteitsfonds dat zich inspant voor de regularisatie van Ali. Burgemeester Leo Peeters (SP.A) meldt dat de gemeenteraad zal beslissen hoeveel de steun zal bedragen.