Propere straat

Verenigingen of personen krijgen subsidies voor het opruimen van zwerfvuil in wegbermen, langs wegen, fiets- en voetpaden. De subsidieaanvragen moeten bij de gemeente gebeuren. Per kilometer is dat 25 euro met een maximum van 250 euro. Er kan ook het peterschap over een gebied verkregen worden. (pmm)