Biodiverse Duinbossen

Deze winter werden bosbeheerwerken uitgevoerd in de Duinbossen van Wenduine. Een open plek met waardevolle duinvegetaties, zoals mosduin en duingrasland, is vrijgemaakt van overwoekering door exotische esdoorns en abelen. Niet alleen voor heel wat typische en zeldzame planten, maar ook voor vlinder- en sprinkhaansoorten zijn mosduin en duingrasland noodzakelijk om te leven.

De Duinbossen maken deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk, een netwerk van Europese beschermde ...