Energiebesparing

Wil je een infoavond bijwonen over energiebesparing, subsidies, energiescans en goedkope leningen? Je krijgt er ook uitleg over Klimaatwijken en je krijgt de mogelijkheid tot een basisles Isoleren op maandag 19oktober om 19.30 uur in zaal Forum, Dorpsstraat 44.