Onderhandelingen voor gezamenlijk containerpark met Dessel

De gemeentebesturen van Retie en Dessel willen nog altijd een gezamenlijk containerpark bouwen aan de Stenehei, ook al vindt de Vlaamse overheid dat zo'n park te veel verkeersoverlast veroorzaakt in de buurt. Beide gemeenten vergaderen daarover volgende maand nog met Stedenbouw en IOK.