Wereldwinkel

De Wereldwinkel op de Gierlebaan in Lille sluit in november de deuren omdat er te weinig vrijwilligers zijn om de winkel open te houden. Wie eerlijke producten wil kopen, kan nog wel terecht in de Wereldwinkel op de Singel in Gierle.