Buren vieren wereldfeest

'Kuren bij de Buren' was het thema van het negende - opnieuw uitverkochte - Wereldfeest in Sint-Lucas. Voorzitter Kelly De Clercq van Wereldsolidariteit Vlaamse Ardennen: 'Het is allesbehalve zwoel weer. Wij zullen er maar zelf het vuur insteken.' Pieter De Zutter en zijn djembé-leerlingen deden een poging met Joris Derave als danser, terwijl 400 mensen proefden van zuiderse schotels en hapjes en in één adem kennismaakten met vreemde culturen. jv

© Juliaan Verhaeghe