Geen geld meer voor windpark
De banken hebben de kraan dichtgedraaid voor het eerste Belgische windenergiepark in de Noordzee. C-Power, de bouwer, dringt nu bij de overheid aan om te kunnen putten uit het Synatom-fonds.

De verdere uitbouw van het windenergiepark op de Thorntonbank wordt gehypothekeerd door de financiële crisis. Filip Martens, de topman van C-Power, erkent dat hij vandaag bij de banken voor gesloten deuren staat als hij het wil hebben over de financiering van de verdere uitbouw van het eerste windpark in het Belgische deel van de Noordzee. 'Vandaag vinden we geen enkele bank meer die het volledige financieringsrisico wil dragen', zegt Martens.

Het was overigens met Dexia een van de zwaar getroffen Belgische banken die de financiering van de eerste zes windturbines voor haar rekening nam. Die windturbines zullen begin volgende week de eerste kilowattuur produceren.

C-Power plant in totaal 30windmolens op de Thorntonbank. Om het volledige project te realiseren heeft het 850 miljoen euro nodig. Daarvan ging al 152 miljoen euro naar de bouw van de eerste zes windturbines. 'Als we tegen april volgend jaar geen alternatieve financiering vinden, dan vallen de plannen voor de verdere uitbouw in het water', zegt de topman van C-Power.

Filip Martens stelt nu zijn hoop op het Synatom-fonds. Dat fonds dient om in de toekomst de afbraak van de kerncentrales en de jarenlange opslag van het radioactief afval te bekostigen. Vandaag zit in dat fonds 5,2 miljard euro. Onlangs haalde de Belgische regering nog 250 miljoen euro uit Synatom om de begroting min of meer in evenwicht te houden. Het geld is eigenlijk afkomstig van de elektriciteitsverbruikers. In de kilowattuurprijs zit immers al jaren een bedrag vervat om een reserve op te bouwen.

'We dringen er nu bij de regering op aan om een beroep te mogen doen op het Synatom-fonds voor de verdere financiering van het windmolenpark op de Thorntonbank', is te horen bij C-Power. Topman Filip Martens stelt vast dat vandaag maar twee energiebedrijven, en in de eerste plaats Electrabel, geld mogen ontlenen uit het fonds.

'Waarom hebben alleen zij dat recht?', vraagt hij zich af. Hij verzekert dat C-Power aan Synatom en de Belgische overheid zonder problemen dezelfde garanties op terugbetaling kan bieden als de waarborgen die het vorig jaar gaf aan de bank die de bouw van de eerste zes windturbines financierde. 'De regering slaat daarmee twee vliegen in één klap. Ze werkt mee aan de uitbouw van energieproductie die mee een alternatief vormt voor kernenergie en tegelijk helpt het daadwerkelijk om de broeikasgassen terug te dringen', besluit Martens. (pse)U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig