Nachtwaker

Vanaf 16november speelt 'tIs Iever die ons Leydt het blijspel De Nachtwaker van Guy Soetaert in een regie van Fernand Moens. De voorstellingen hebben plaats in Zaal Gildenhuis, Margote in Wichelen. Kaarten kunnen gereserveerd worden op 0486.37.39.71, elke werkdag tussen 18 en 21uur. Het kan ook via www.tidol.be. (fow)