ZANDOPSLAG

Nadat het Houtemse gemeentebestuur eerder al een aanvraag van een transportfirma verwierp voor het realiseren van een tussentijdse zandopslag in de Vlierzeelse Roomstraat, stelt de intercommunale Land van Aalst (Ilva) voor om toch zo'n opslag te realiseren. Ilva geeft uitleg over haar plannen op een infovergadering op 9november om 19uur in de gemeenteschool, Uilebroek29. (hls)