BASF heeft geen koper kunnen vinden voor zijn styreenactiviteiten. Die worden nu uitgebreid en verzelfstandigd.

CHEMIE

De styreenactiviteiten worden afgestoten omdat de rentabiliteit te laag is. In juli van vorig jaar kondigde BASF aan dat de verkoop van de divisie bijna in kannen en kruiken was. Er had zich toen al een kandidaat-koper gemeld voor de afdeling, die met een duizendtal mensen zo'n 3,2 miljard omzet. De bedoeling was toen om de verkoop tegen het einde van 2007 afgerond te hebben.

Die deadline is al ruimschoots verstreken, zonder dat de afdeling van eigenaar is veranderd. Daarom gooit BASF het nu over een andere boeg. De divisie, die eerst vijf vestigingen telde, wordt met nog twee vestigingen uitgebreid. En het geheel wordt verzelfstandigd in nieuwe dochtervennootschappen.

'Door de heersende crisis op de financiële markten geraken investeerders blijkbaar moeilijk aan geld en loopt het verkoopproces minder vlot dan verwacht', aldus een woordvoerder van BASF Antwerpen. 'Daarom verzelfstandigen we eerst, in afwachting van een koper.' De nieuwe ondernemingen zullen naar verwachting in januari 2009 worden opgericht.

De twee vestigingen die bijkomend worden afgestoten, maken styreencopolymeren en liggen in Ludwigshafen en Schwarzheide. Het aanvankelijke plan had alleen betrekking op vestigingen die buiten Duitsland lagen, in Mexico, Brazilië, Zuid-Korea, India en België. Het BASF-complex in Antwerpen herbergt de grootste styreenafdeling van het hele bedrijf en biedt aan ongeveer 305 mensen werk. Het geheel van de te verzelfstandigen vestigingen (styreen en styreencopolymeren) biedt nu aan 1.600 mensen werk en heeft een omzet van 4 miljard euro.

Styreen is een kleurloze vloeistof en is de basis voor verscheidene kunststoffen. Styreencopolymeren, die gemaakt worden van styreen en acrylonitrile, worden toegepast in de automobielsector, de elektronica-industrie en in tal van dagelijkse producten zoals Lego-blokjes of Playmobil-poppetjes. BASF zegt zijn resterende activiteiten inzake styreenkunststoffen te concentreren op specialiteiten en schuimstoffen (piepschuim) voor de bouw- en verpakkingssectoren.

BASF heeft het plan om de divisie te verkopen niet opgegeven. De dochtervennootschappen waarin de divisie wordt ondergebracht, zullen weliswaar zelfstandig opereren, maar met de bedoeling ze op termijn van de hand te doen.

ACV-vakbondsman Eddy Michielsen verwelkomt de beslissing. De zoektocht naar een koper zorgde volgens hem voor onzekerheid bij de betrokken werknemers. 'Nu is er duidelijkheid. Het personeel weet dat het, tot er een koper is, bij BASF blijft', aldus de ACV-er.

Het aandeel zakte in Frankfurt met 0,3 procent, naar 39,92 euro. (rmg)