Life is good
Het beeld dat wij hebben van de Verenigde Staten is vaak gekleurd door de wereld van politiek, bedrijfsleven en entertainment. Wall Street, Hollywood en Bush, zeg maar. Er is ook een ander Amerika, wellicht minder spectaculair, maar daarom niet minder reëel. Die onderstroom is vaak zeer lokaal ingebed, maar tezelfdertijd ook zeer herkenbaar voor ons.

In de tweede grootste stad van Californië, San Francisco, wordt eind deze maand en midden september een strook van meer dan 10kilometer langs de prachtige baai autovrij gemaakt. Op een doordeweekse dag is de Embarcardero één lange file van wagens. Bewoners kunnen er straks twee zondagen naar hartenlust fietsen, skaten en dansen. De burgemeester hoopt dat zijn burgers hun wagen voor een dag op stal zullen laten en wat meer zullen bewegen. Het initiatief heeft een grote symboolwaarde, maar het past ook in de bekommernis om een door geweld geplaagde wijk opnieuw aansluiting te doen vinden bij de rest van de stad.

In een van de vele wijken van downtown Los Angeles -de stad is eigenlijk een lappendeken van zeer verscheiden wijken zonder een echt centrum- werd midden juli dan weer een nieuw park geopend. Op zich niet echt spectaculair, maar het is wel het eerste publieke park in meer dan 100 jaar. Er werd 15miljoen dollar in geïnvesteerd, met zowel publieke als private middelen. Het Vista Hermosa Park, Spaans voor 'mooi uitzicht', is in velerlei opzicht betekenisvol. Lange tijd waren er plannen om op de site een nieuwbouw neer te poten, maar na aandringen van buurtcomités werd bewust gekozen voor meer groen en open ruimte in een stad die al langer worstelt met luchtvervuiling. Maar het park richt zich ook tot de migrantenbevolking in de wijk. Voor de buurtbewoners is het een kwestie van gelijke kansen: iedereen heeft recht op ruimte om te spelen en te bewegen. Het park, hopen zij, moet kinderen ook van de straat houden. Het is een alternatief voor criminaliteit en drugs, die in de grootstad nooit ver weg zijn.

Ruimtelijke ingrepen dragen op die manier bij tot een aangenamer woon- en leefklimaat, maar ook tot de gezondheid. Vorige maand besliste de gemeenteraad van Los Angeles om de bouw van nieuwe fastfoodrestaurants in het zuiden van de stad gedurende één jaar te verbieden. Naar schatting telt de buurt, met een straal van meer dan 50km, vandaag al meer dan 400 fastfoodrestaurants. De obesitasgraad ligt er beduidend hoger dan in andere wijken van de stad. Het verbod geeft aan dat de beweging voor gezonde en meer evenwichtige voeding op een ruim maatschappelijk draagvlak kan rekenen. Dat is overigens hoogst opmerkelijk in een land waar de vrijheid van ondernemen van oudsher onaantastbaar leek. Het wijst erop dat goedbedoelde pogingen tot zelfregulering van de sector of het inperken van reclame voor geviseerde producten achter ons ligt en dat een nieuw tijdperk zich aandient met ingrijpender maatregelen om het gedrag van consumenten te sturen.

In Californië dient zich, zoals elders in de wereld, een nieuwe generatie jongeren aan voor wie maatschappelijk engagement geen loos begrip is. One dollar for life is zo'n initiatief van een 18-jarige studente. Zij vraagt iedereen een bijdrage van 1dollar om de bouw van schoolklasjes in zwart Afrika te financieren. In anderhalf jaar haalde de beweging al 26.000 dollar op. Ze noemen zichzelf de '9/11-generatie'. Ze beseffen dat de problemen van deze tijd ook een globaal karakter hebben en dat de oplossingen daarom ook op wereldvlak gezocht moeten worden. Ze weten ook dat de oplossingen niet individueel zijn, maar samenwerking en verbondenheid vereisen. Hun ouders tooiden zich met bloemen en droomden van een betere wereld. Zelf zijn ze gelouterd, pragmatisch, maar ook beter georganiseerd -het internet maakt hun wereld zoveel kleiner- en vooral ook resultaatgedreven.

Het hoeft geen verbazing dat pientere ondernemers, zoals de broers Bert en John Jacobs, ook deze onderstroom hebben ontdekt. Zij begonnen ruim 10jaar geleden al met hun 'Life is good'-T-shirts. Maar pas de laatste jaren is hun positieve boodschap uitgegroeid tot een echte hit. Vorig jaar verkochten ze ruim 4miljoen T-shirts aan 25dollar elk. 'Voor ons geen recessie, alleen maar mogelijkheden', is hun boodschap. Het verbaast niet dat op een van hun T-shirts het spreekwoordelijke glas altijd halfvol is.

Fons Van Dyck is managing director bij think/BBDO.

www.standaard.biz/kijkvandyck