Omleiding voor aanleg rotondes afritten E17

De werken om het op- en afrittencomplex aan de E17 veiliger te maken, zijn deze week begonnen. Er worden onder meer twee rotondes aangelegd. Tussen beide rotondes komt ook een veilig fietspad. Voorts bevat de planning een carpoolparking. Voor de ontsluiting van de industriezone Zaubeek wordt het kruispunt aan de Karreweg heringericht met verkeerslichten en een bypass die buiten de lichtenregeling valt.

Het dossier bevat vijf fasen. De eerste fase duurt tot half mei. Doorgaand verkeer in beide richtingen tussen Olsene en Kruishoutem is niet mogelijk ...