Kreten & gefluister

Monsieur Non (1)

Er is nog een tweede kandidaat opgedoken voor de voorzittersverkiezingen bij het CDH. Naast de tandem Joëlle Milquet/Benoît Lutgen kunnen de CDH-leden tot 11 december ook stemmen op een zekere Jan Lippens, een voor het overige onbekende 49-jarige licentiaat in de rechten.

Opmerkelijk: Lippens is Antwerpenaar, en dat is niet echt een stad waar de CDH-militanten dik gezaaid zijn. Zijn kansen laten zich raden.StoefenToekomstig Europees 'president' Herman van Rompuy (62) had ...