Alleen Luxemburg en België steunen vrijmaking post niet
Tot in de meest landelijke gebieden moet de postbezorging verzekerd blijven.belga
Foto: © DIRK WAEM
Er is sinds gisteren een definitief akkoord in de EU om alle postdiensten vrij te geven. In zestien EU-lidstaten moet dat vanaf 2011. In de overige elf vanaf 2013. Alleen Luxemburg en België sputterden nog tegen.

diensten

Van onze redacteur in LuxemburgDoor het akkoord moet het wettelijk mogelijk zijn dat vanaf ten laatste 1januari 2011 niet de gewone postbode 'sochtends aanbelt met brievenpost, maar wel een bediende van een privébedrijf -al of niet in buitenlandse handen. In sommige lidstaten zal dat sneller het geval zijn. Onder meer in Zweden is de post al vrij.

Het compromis van gisteren bevestigt, op enkele punten na, de tekst die het parlement in juli goedkeurde. Aan dat compromis zal niets meer veranderen bij de formele juridische goedkeuring.

Voor de meeste lidstaten valt daarmee een van de laatste staatsmonopolies. In Portugal bestaat het postmonopolie sedert de veertiende eeuw.

Het grootste probleem dat moest worden opgelost, was het verzekeren van het behoud van de postbezorging tot in de meest landelijke (en minst rendabele) gebieden. In de ontwerprichtlijn staat dat per dag één ophaling en één bezorging gewaarborgd moet zijn, zes dagen per week, zelfs in afgelegen of dunbevolkte gebieden. De financiering daarvan was tot nu verzekerd door het monopolie. De lidstaten kunnen die nu onder meer verzekeren door een compensatiefonds waarin (bijna) alle dienstverleners bijdragen.

Tot gisteren was er op dat punt nog betwisting. Met name ook de Belgische staatssecretaris Bruno Tuybens (SP.A) vond de voorgeschreven berekening van de kostprijs van de universele dienstverlening onduidelijk. De annex daarover bij de richtlijn wordt nog bekeken. Maar de kans op wijziging is nihil. Bovendien waren expresdiensten expliciet uitgesloten van medefinanciering van het compensatiefonds omdat ze op een specifieke markt werken. Ook Italië stoorde zich daaraan. Gisteren is beslist die vrijstelling voor expresdiensten te schrappen. Maar er komt wel een 'verklaring' bij de richtlijn waarin naar jurisprudentie verwezen wordt van het Hof van Justitie die de vrijstelling voor expresdiensten bevestigt.

België bleef zich ondanks die wijziging onthouden. Maar dat bleef onzichtbaar omdat er niet formeel gestemd is.

Alle 'oude' lidstaten moeten in 2011 klaar zijn, behalve Griekenland (geografische versnippering) en tegenstemmer Luxemburg (weinig rendabele klanten). Die krijgen twee jaar extra, net als de 'nieuwe lidstaten'. Estland, Slovenië en Bulgarije opteerden toch voor 2011.

www. standaard.biz/depost