De Belgische handelsrechtbanken hebben in september 784 bedrijven failliet verklaard.

Conjunctuur

Dat is zowat 11procent meer dan in september vorig jaar. Dat meldt het economisch onderzoeksbureau Graydon.

Het derde kwartaal van 2007 vertoonde maand na maand een stijgende tendens van het aantal faillissementen.

Toch blijft de balans na drie kwartalen voorzichtig positief, doordat de maanden januari, februari, mei en juni betere cijfers toonden dan vorig jaar en we met 5.577 faillissementen zowat 0,8 procent onder het cijfer van dezelfde periode vorig jaar blijven.

Ondanks de hoogconjunctuur wordt de stijgende trend van het aantal faillissementen in Vlaanderen steeds duidelijker en zwakt de dalende trend in Wallonië en Brussel af. Die evolutie is het gevolg van het dalende ondernemersvertrouwen, de benoeming van een groot aantal rechters in handelszaken (waardoor de rechtbanken over extra mankracht beschikken) en de sedert begin vorig jaar waargenomen toevloed van jonge ondernemingen, aldus Graydon.

Vooral de bouwnijverheid (plus 5procent) en de sector van de zakelijke dienstverlening (plus 9procent) kregen met een verhoogd aantal faillissementen te maken.

Het zwaarste banenverlies tengevolge van faillissementen viel binnen de bouwnijverheid, horeca en kleinhandel te betreuren. Tezelfdertijd blijft het aantal nieuwe ondernemingen, met 56.470 nieuw opgerichte bedrijven tijdens de eerste drie kwartalen van dit jaar, sterk stijgen (+18,1 procent).

In augustus steeg ook, na twee maanden van achteruitgang, de activiteit in de uitzendsector. De groei ten opzichte van de maand juli (op basis van voor seizoen- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers) was met 0,2 procent wel beperkt, zo zegt sectorfederatie Federgon. Bij de bedienden steeg het aantal gepresteerde uitzenduren met 1,28 procent. Bij de arbeiders daalden ze met 0,44 procent. In vergelijking met augustus 2006 ging de sector er met 5,65 procent op vooruit: plus 12,35 procent bij de bedienden, plus 1,76 procent bij de arbeiders.

De Federgon-index bereikte 256,70 punten in augustus tegen 256,19 punten in juli. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 1995 (basis 100), dit op basis van voor seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfers.