Ons land telt een hele rist oudere werklozen die een zogenaamde 'maxivrijstelling' genieten. Dat wil zeggen dat ze zich niet meer beschikbaar moeten houden voor de arbeidsmarkt, maar toch een werkloosheidsuitkering genieten. Het gaat bijvoorbeeld om alle werklozen van meer dan 58jaar, maar bijvoorbeeld ook over werklozen die veertig jaar beroepsverleden kunnen aantonen.

Maar tot gisteren moesten die mensen wel nog altijd één keer per maand hun oranje kaart indienen bij de werkloosheidskas of vakbond. Op het zogenaamde document C3d-maxi moest de werkloze bijvoorbeeld de dagen aangeven dat hij gewerkt had of vakantie had genomen.

Die verplichting om maandelijks een oranje kaart in te dienen, valt nu helemaal weg. De oudere werkloze ontvangt nu altijd automatisch een werkloosheidsuitkering voor een volledige maand. Als de werkloze toch een paar dagen werkt en voor die periode dus geen recht heeft op een uitkering, moet hij de werkloosheidskas daar op voorhand van op de hoogte brengen. Dat moet gebeuren met het zogenaamde formulier C99. Daarvan ontvangt de werkloze dan een ontvangstbewijs dat hij moet bijhouden om bij een eventuele controle te kunnen voorleggen.

Maar sommige oudere werklozen blijven regelmatig werken. Ze hebben een bijberoep of doen interimarbeid. Voor hen zou het nogal omslachtig worden om elke keer voordat ze gaan werken de werkloosheidskas op de hoogte te brengen met het document C99. Daarom wordt aan die groep werklozen verder de mogelijkheid geboden om van de oranje kaart gebruik te blijven maken.

Ze moeten die beslissing wel schriftelijk aan hun werkloosheidskas meedelen. Alles blijft in dat geval bij het oude. Ze moeten elke maand in het bezit zijn van een oranje controlekaart waarop elke activiteit die niet gecumuleerd mag worden met werkloosheidsuitkeringen vermeld staat. Zoals in het verleden zullen ze ook in de toekomst op het einde van de maand de kaart aan de werkloosheidskas moeten bezorgen om de uitbetaling van de werkloosheidsuitkering te bekomen. (cv)