Samenwerking

‘De bouw van het Sociaal Huis is een eerste concrete stap voor een intensieve samenwerking tussen gemeente en OCMW', zegt OCMW-voorzitster Miet Bessemans (CD&V). ‘De toegankelijkheid van de hulpverlening wordt verhoogd via de informatie- en de loketfunctie en een gespecialiseerde dienst.'