SOS huiszwaluw

Zwaluwen, vroeger niet weg te denken uit landelijke leefomgevingen, krijgen het almaar moeilijker om te overleven. Sinds de jaren zeventig nam de populatie met drie vierde af. Minder nestmogelijkheden en minder voedsel zijn de belangrijkste oorzaken. Om zwaluwen meer kansen te geven, brengt het Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën de zwaluwen in kaart met de bedoleing de soort te beschermen. Wie huiszwaluwen ziet, kan dit doorgeven aan Koen De Rijck op 02-452.60.45. of via koen.derijck@rlzzz.be. Deze gegevens zijn in het onderzoek zeer belangrijk. Ook wie kunstnesten wil ophangen om meer zwaluwen te lokken, kan op dit nummer terecht.