MANAGEMENT

Aalst heeft voortaan een managerteam van topambtenaren, dat de stadsdiensten ondersteunt, coördineert en controleert. Tot het team behoren stadssecretaris Luc Moereels, adjunct-stadssecretaris Reginald Van Hecke, stadsontvanger Piet Persoons, brandweercommandant Jacques Boudewijn en de departementdirecteurs Hendrik Galle, Marc Moortgat en en Alain Van Geem. (jla)