PS-minister Laurette Onkelinx en CdH-voorzitster Joëlle Milquet zijn de vrouwen die ook in Vlaanderen de meeste macht en invloed hebben, vindt het weekblad 'Trends'.

beleid

Mieke Van Hecke, de topvrouw van het Vlaams katholiek onderwijs, staat als eerste Vlaamse op de derde plaats in de top-25 die Trends opstelde van de machtigste vrouwen in sociaal-economisch en politiek Vlaanderen. Laurette Onkelinx voert al voor het derde jaar op rij de lijst aan. Behalve Onkelinx en Milquet haalt trouwens nog een Waalse politica de top-tien, met name federaal minister voor Middenstand en Landbouw Sabine Laruelle (MR), de rechterhand van Didier Reynders.

De top-vijf bevat drie nieuwkomers: Joëlle Milquet op nummer twee, Inge Vervotte op vier en SP.A-voorzitster Caroline Gennez op nummer vijf. Vervotte dankt haar hoge rangschikking niet zozeer aan haar huidige functie -ze is immers maar 'gewoon' federaal parlementslid voor CD&V- maar wel aan het feit dat ze zich -toch tot gisteren- warmloopt voor een federale ministerpost. Opvallend is dat Vervotte vorig jaar zelfs niet in de rangschikking voorkwam, hoewel ze toen nog Vlaams minister van Welzijn was. Maar de jury vond toen dat haar invloed en macht niet noodzakelijk evenredig waren aan het gewicht van die functie. De rangschikking wordt opgesteld door een jury van vijftien (uitsluitend mannelijke) leden, op basis van een lijst van vijftig namen die hen wordt voorgelegd door de redactie van Trends.

Nog nieuwkomers in de top-25 zijn Marie-Rose Bracke, de voorzitter van de Raad van State, Michèle Sioen, de ceo van Sioen Industries, Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V), en Sophie Dutordoir, de ceo van het gastransportbedrijf Fluxys. Maar de meest opvallende nieuwe naam is die van Ilse Beyers, de hoofdredactrice en verantwoordelijk uitgever van Vlaanderens meest verkochte weekblad Dag Allemaal. Vorig jaar kreeg Trends kritiek omdat zij niet in de lijst stond.

Opvallende afvallers zijn Fientje Moerman (Open VLD) en Freya Van den Bossche (SP.A). Oorspronkelijk rangschikte Trends Moerman op de derde plaats. Maar zij verloor haar plek toen ze, terwijl de lijst werd opgesteld, ontslag nam. Haar opvolgster, Patricia Ceysens, wordt door de jury heel wat minder hoog ingeschat en strandde op de 29ste plaats.

Uit de top-25 tuimelden ook directeur Marcia De Wachter van de Nationale Bank van België (van 17 naar 26), Sonja De Backer, de algemeen secretaris van de Boerenbond (van 24 naar 27), Christine Van Broekhoven, die nochtans federaal parlementslid werd voor de SP.A (van 22 naar 28), en Anne Spiritus-Dassesse, de voorzitter van de rechtbank van koophandel van Brussel (van 18 naar 30). (kdr)