DE KERSTESSAYS VAN DE STANDAARD

KERSTESSAY 2009 - TOT DE VIERDE MACHT (3)

Een dodelijk schimmenspel

In het voorlaatste deel van zijn essay stelt GEERT BUELENS het cynisme in de hedendaagse journalistiek aan de kaak. Dat zorgt er niet alleen voor dat bijwijlen de nuancering verdwijnt, maar ook de kern van de zaak. ‘Pfioew' in vijf bedrijven.
Ruben.nl

‘The Journalists are now the true Kings and Clergy' legde Thomas Carlyle begin negentiende eeuw een personage in de mond. Klachten over de te grote macht van de media zijn niet nieuw. De veranderde ...