Plan promoot het Leuven-gevoel

De publicatie van het Cultuurbeleidsplan 2008-2013 wordt voorgesteld op 13februari in 30CC/Schouwburg door schepen van Cultuur Denise Vandevoort (SP.A). In het eerste deel staat de integrale versie van het plan dat goedgekeurd werd in november 2007. Deel twee bevat teksten en columns. Vijf experts geven er hun mening over het culturele veld in Leuven, tien Leuvense liefhebbers schrijven een column over hun band met het culturele leven in hun stad. De voorstelling gaat gepaard met een debat over het Leuven-gevoel.

Eerst roept de stad haar cultuurminnende bewoners nog ...