Ter Nethe start met leefgroepwerking

Het seniorencentrum Ter Nethe start een nieuw project op. Met leefgroepwerking richt het OCMW zich tot alle residenten van 'Het Plein', de afdeling waar de demente bewoners verblijven.

'Het uitgangspunt van dit nieuwe project is de bewoner', vertelt Anja Paepen van het rustoord Ter Nethe.'Uit ervaring blijkt dat iemand die aan dementie lijdt een specifieke aanpak vraagt. Met de kennis en kunde van het personeel willen we onze senioren zo goed mogelijk begeleiden en vooral stimuleren in hun handelingen om zo hun zelfredzaamheid te onderhouden. Als verzorgers willen ...