Ponthoek

Het gemeentebestuur wil werk maken van de realisatie van een nieuw fietspad in Oeselgem, tussen de Vierschaar en het brughuis. Hiervoor zijn een aantal onteigeningen nodig. (icr)