BRIEF VAN DE DAG

Goed bestuur, ook voor cultuur

Worden onze cultuurhuizen goed bestuurd? Daar is niet iedereen van overtuigd. Vooral als financiële tegenvallers in de gesubsidieerde huizen openbaar worden gemaakt, laait de discussie op. Maar goed bestuur is natuurlijk veel meer dan een voorzichtig financieel beleid. Het houdt ook de keuze in voor een sterke artistieke strategie, een behoorlijk personeels- en publieksbeleid, en nog zo veel meer.

Er zijn in Vlaanderen gidsen en codes voor goed bestuur in privébedrijven, in de gezondheidszorg, in het hoger onderwijs. Voor de cultuursector bestond dit nog niet voor de cultuursector. Vandaag overhandigt ...

Niet te missen