Te vroeg stoppen met werken is een belangrijke oorzaak van gezondheidsproblemen. Dat besluit Benjamin Stammen in zijn masterproef aan de Hogeschool-Universteit Brussel.

Benjamin Stammen, een student handelswetenschappen, ondervroeg 120 huisartsen over de impact van vervroegde pensionering op de gezondheid van die gepensioneerden. Volgens meer dan 45 procent van de huisartsen is het verlaten van de arbeidsmarkt vóór de leeftijd van 60jaar een belangrijke oorzaak van mentale gezondheidsproblemen. Ze sommen vooral depressies en de aftakeling van cognitieve capaciteiten op.

De meeste fysieke gezondheidsproblemen zijn hart- en vaatziekten en overgewicht. Dat komt vooral door te weinig lichaamsbeweging en ongezonde voedingsgewoontes.

Slechts 10 à 20 procent van de Vlamingen gaat met vervroegd pensioen wegens gezondheidsproblemen. Het is wel degelijk de vroege overgang van werk naar pensioen die gezondheidsproblemen uitlokt.

Status inleveren

Geriater Lucien De Cock, specialist ter zake, ziet vooral veel mentale problemen bij vroeggepensioneerden. ‘Omdat ze zo veel ineens moeten inleveren: status, kennissenkring en geld. Dit is de groep van mannen die kort voordien met een tweede vrouw een nieuw gezin zijn gestart. Zij moeten dat gezin onderhouden en hebben nog financiële plichten tegenover hun eerste gezin. Dan gepensioneerd worden, leidt tot stress.'

‘Ook het statusverlies is hard om slikken. Ik heb al grote bedrijven begeleid. Topmensen waren bereid om desnoods gratis te komen werken, als ze maar op post konden blijven en hun aanzien behouden.'