Ethias Leven nog 100 euro waard
Foto: photo news
Ethias Leven was virtueel failliet, zo blijkt uit documenten over de reorganisatie bij Ethias.

De Belgische overheid injecteerde eind vorig jaar 1,5miljard euro in Ethias om de onderlinge verzekeraar te redden van een etterend solvabiliteits- en liquiditeitsprobleem. Hoe ernstig de situatie bij Ethias Leven was, blijkt nu ook uit documenten die de verzekeraar rondstuurde naar zijn leden. Daarin legt Ethias uit hoe de afgeslankte groepsstructuur van de verzekeraar -die straks wordt omgevormd tot een nv- er zal uitzien.

Opvallend is dat de inbreng van Ethias Leven in de nieuwe, overkoepelende nv in de boeken slechts wordt gewaardeerd op 100euro (ofwel één aandeel). En dat terwijl de inbreng van de overige kassen van Ethias in de nieuwe overkoepelende nv in totaal wordt gewaardeerd op 500 miljoen euro.

De verklaring is niet ver te zoeken. Uit dezelfde documenten blijkt dat Ethias Leven eind vorig jaar virtueel failliet was. Het eigen vermogen van Ethias (netto-actief, red.) bedroeg op 30 september nog slechts 681.031 euro. 'Maar dat zou ruimschoots negatief worden indien de totaliteit van de latente waardeverminderingen op beleggingsportefeuilles in rekening gebracht zou worden. Bovendien zijn de financiële markten sindsdien nog verslechterd', staat er te lezen.

In een reactie bevestigt Ethias zonder problemen de bovenstaande cijfers. 'Het is net wegens die cijfers dat de overheden in oktober beslist hebben om een kapitaalinjectie van 1,5miljard euro door te voeren. Daarmee is het probleem nu opgelost', verklaart topman Hans Verstraete, die ook benadrukt dat het overheidsgeld al is volstort.

Maandag stemmen de leden van Ethias over de reorganisatie van de groepsstructuur en de benoeming van nieuwe directie- en bestuursleden. Meerdere bronnen bevestigen dat Erik De Lembre zal worden voorgedragen als de nieuwe voorzitter van Ethias, in de plaats van Steve Stevaert.

Volgens het weekblad Trends zal Ethias ook zijn bedrijfsmodel grondig herzien. De verzekeraar verwacht liefst zes jaar in het rood te blijven en zal een deel van het personeel op natuurlijke wijze laten afvloeien. (nta)