Voetwegen hersteld

Volgens Groen!-gemeenteraadslid Frans Dumont verdienen de Leuvense voetwegen meer aandacht. Vooral Kessel-Lo is rijk aan de kleine verbindingswegen voor fietsers en voetgangers, maar die worden niet of nauwelijks onderhouden of zelfs ontoegankelijk gemaakt. Zo is de Kamperfoelieweg tussen de Heidebergstraat en de Bovenloweg omgeploegd, net zoals het Lovensevoetpad tussen de Lodreef en de Koetsweg. Ook ligt er in het domein De Bron een trap die het begin vormt van een voetgangersverbinding tussen de Koetsweg en de Losbergenlaan. Maar de aansluitende voetweg is nauwelijks begaanbaar, klaagt Dumont. Schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (SP.A) laat weten dat de paden in de toekomst heraangelegd zullen worden. (stl)

Aangeboden door onze partners

Niet te missen