VLAM! LIEVEN SIOEN

PREKEN TEGEN DE LANGE WAPPER

Twee opmerkingen vooraf: ik heb dit stukje geschreven vóór de uitslag van het Antwerpse referendum bekend was. En ik heb ‘ja' gestemd op de vraag of de stad een positief advies moet afleveren voor het BAM-tracé. Voor de Lange Wapper dus.

© MH Michiel Hendryckx
Als geëngageerd Antwerpenaar volg ik deze discussie al zo'n twee jaar. Ik ken de argumenten pro en contra. Brug noch tunnel zijn het ideale antwoord op het mobiliteitsprobleem van Antwerpen. In wezen ...

Niet te missen