Vicariaat denkt aan alternatieve fondsenwerking

De inkomsten van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen (aartsbisdom Mechelen-Brussel) zijn vorig jaar andermaal aanzienlijk gedaald. De inkomstenstructuur van het vicariaat verandert niet. Meer dan de helft van de inkomsten van het vicariaat, dat uit 389 parochies bestaat, komen voort uit liturgische vieringen (begrafenissen, huwelijken) die specifiek parochiegebonden zijn. Ook de inkomsten uit de collectes tijdens de weekendvieringen dalen voortdurend.

'Een vaststelling die tot nadenken stemt en meteen ook een grote uitdaging ...